Havas Worldwide Prague

Copyright © 2016 HAVAS.
All rights reserved

Feliway - Parallax Experience

Zadání - Zvýšit povědomí o Feliway produktech.

Řešení - Uživatelé, kteří navštíví Feliway stránku poprvé, jsou přesměrováni na paralax microsite, která díky zajímavě vykreslenému příběhu uživatele zaujme a představí jim jak značku jako takovou, tak sortiment, který nabízí. Zároveň se každému uloží do prohlížeče cookie, takže při příští návštěvě se mu již nebude tento úvod zobrazovat.

http://www.feliway.com/uk

Design webových stránek

Zadání - Původní rozhraní bylo matoucí a nevedlo uživatele ke konverzi. Spíše naopak. Místo toho bylo dosahováno vysoké míry opuštení stránky.

Řešení - UX a pečlivě promyšlený design připravený našimi odborníky v oblasti interaktivního designu pomohl snížit míru opuštení stránky na méně než 20%, míra konverze se zvýšila.

Remarketingové Bannery

Cookies uložené v prohlížečí identifikují pohyb uživatele, který v minulosti navštívil stránky Felliway. Následně na tyto osoby cílíme remarketinovými zprávami. To má za následek lepší míru návratnosti a díky tomu také více konverzí.