BILLA aktivuje Plán B


Kdy jindy než symbolicky u příležitosti Dne Země (22. dubna) aktivovat komplexní plán pro udržitelnost?! BILLA Česká republika jej spouští se zaměřením na 4 hlavní pilíře, aby pomohla odvrátit nepříznivý environmentální vývoj ve světě, který může mít do budoucna pro lidstvo nedozírné následky. Soustředí se na čtyři hlavní kapitoly: Zelené produkty, Energie, klima a životní prostředí, Zaměstnanci a Společenská odpovědnost. Zdálo by se, že děláme mnoho, ale…

Nejrůznějších udržitelných plánů má naše společnost mnoho. Snažíme se recyklovat, zacházet šetrně s přírodními zdroji, nalézáme zdroje alternativní, zachraňujeme živočišné druhy i přírodu okolo nás.  BILLA tyto aktivity realizuje také, nicméně si je vědoma toho, že pro záchranu naší planety je třeba se nad těmito aktivitami zamýšlet více komplexněji a v mnohem větším detailu.

PLÁN B posunuje stávající aktivity společnosti BILLA dále. Vyprodukované plasty nejen třídí, ale zároveň přemýšlí o tom, jak je dále využít. Proto se v posledních letech zabývá velmi intenzivně druhotným zpracováním surovin, ze kterých vyrábí nákupní tašky z recyklovaného plastu, polyesterové tašky z plastů vylovených v Severním Pacifiku nebo opakovaně použitelné re-sáčky na ovoce a zeleninu. Celkem BILLA využila 426 tun plastu k výrobě recyklovaných plastových tašek a resáčků.

U obalů  se rovněž zaměřujeme na portfolio privátních značek, kde máme ambici nahradit veškerý obalový materiál plně recyklovatelným. Rádi bychom, aby při správném vytřídění nic neskončilo na skládce nebo ve spalovně. Touto optikou se chceme podívat i na oblast „pomocných“ obalů v lahůdkách. Snažíme se, aby to lidé, kteří jsou ochotni zabývat se správným tříděním odpadu, měli s našimi produkty co nejsnadnější,“ říká Ivan Holub, koordinátor udržitelného rozvoje společnosti BILLA ČR.

V rámci pilíře tzv. zelených produktů společnosti BILLA neřeší jen obaly, ale zahrnuje pod ně například i bio produkty či agendu životních podmínek hospodářských zvířat. První naplněným cílem je v této oblasti ukončení prodeje klecových vajec do roku 2023. A BILLA byla vůbec první obchodní řetězec, který se k takovému cíli zavázal.

Dalším konkrétním krokem, který již realizujeme, je zařazování produktů s různými certifikacemi, například Fairtrade, Rainforest Alliance nebo MSC, které deklarují udržitelný nebo sociálně odpovědný přístup, do našeho stálého portfolia,“ zmiňuje Ivan Holub.

Nejnovějším projektem, na kterém BILLA intenzivně pracuje, jsou projekty na ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů. Na jaře tohoto roku BILLA podpořila jarní migraci ohrožených obojživelníků a rozšířila tím aktivity, na kterých spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody. Zároveň pokračuje ve výsadbě či renovaci ovocných sadů a alejí, aby do přírody navrátila původní ovocné druhy. Letos do výsadby původních ovocných odrůd BILLA investuje více než 7 500 000 Kč.  

Dalším pilířem a nedílnou součástí našeho udržitelného přístupu jsou neodmyslitelně zaměstnanci, protože byznys bez lidí dělat nejde, a udržitelnost už vůbec ne. V této oblasti BILLA pracuje na zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců, které by přispěly k jejich vyváženému skloubení pracovního a osobního života. Jedním z nejefektivnějších nástrojů je možnost zkráceného úvazku, nicméně v plánu je i celá řada dalších aktivit.

Aktivace Plánu B stojí nicméně na mnohem širším výčtu aktivit. Ať už je řeč o snižování energetické náročnosti prodejen BILLA, instalaci fotovoltaických panelů, modernějších chladicích a mrazicích technologií, samoobslužných pokladen nebo nahrazování papírových cenovek elektronickými.

Současná situace je bohužel velmi vážná. Už dnes víme, že je zcela nevyhnutelné podnikat kroky, které zajistí udržitelnou budoucnost na Zemi a perspektivnější vyhlídky pro naše další generace. Obchodování s potravinami bude s ohledem na každodennost nákupů vždy v popředí celospolečenského a mediálního zájmu. Tuto odpovědnost přijímáme. Ovšem bez aktivního zapojení nás všech to nezvládneme,“  dodává Ivan Holub. Mělo-li lidstvo dosud vůbec nějaký plán, přestává být funkční. Je nejvyšší čas otočit kormidlem. Přišel čas na PLÁN B, dodává Ivan Holub. 

Více o Plánu B zákazníci naleznou na www.planbilla.cz.

Kontakty


Lucie Strnadová
lucie.strnadova@havas.com
+420 724 639 097

Kontaktujte nás


Chcete poptat naše služby nebo zjistit více informací?

Kontaktujte nás

Talent


Vzlétněte s námi ve Forum Karlín!
verimsi@havas.cz


Look for "Advertisement" for example, to find a response
Press Enter to search