BILLA posiluje spolupráci se záchrannými stanicemi pro volně žijící zvířata


Obchodní řetězec BILLA zintenzivňuje podporu záchranných stanic, jichž je generálním partnerem od roku 2020. U příležitosti Mezinárodního dne zvířat 4. října navázala BILLA spolupráci se 13 záchrannými stanicemi po celé České republice. BILLA tak zintenzivňuji své aktivity zapadající do Plánu B na snižování procenta potravinových ztrát. Neprodané potraviny daruje záchranným stanicím.


Sdílejte:

Volně žijící zvířata ohrožuje denně desítky nástrah. Mezi ty nejčastější patří sloupy vysokého napětí, prosklené budovy, provoz na silnicích či předměty odhozené do volné přírody. Takové osudy však nejsou lhostejné společnosti BILLA, která se je rozhodla počínaje loňským říjnem začít od nástrah chránit a stát se generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic pod záštitou Českého svazu ochránců přírody.  

Prohloubení spolupráce společnosti BILLA a Národní sítě záchranách stanic nastalo opět symbolicky na Mezinárodní den zvířat (4. října). Společnost BILLA podporuje zvířecí pacienty napřímo, a to prostřednictvím darování potravin, které se nestihnou prodat ve vybraných prodejnách nedaleko stanic. Celkem takto řetězec podpoří 13 záchranných stanic po celé republice, nejčastěji formou neprodaného ovoce, zeleniny a pečiva.

Obchodní řetězec BILLA tak zintenzivňuje své aktivity zapadající do tzv. Plánu B, který představila letos v dubnu, a který shrnuje veškeré snahy, cíle a ambice společnosti na poli udržitelného rozvoje. Jednou z nich je právě snižování procenta potravinových ztrát. 

„Neprodané potraviny, které již nelze nabídnout k lidské spotřebě, lze stále smysluplně využít, a myšlenka podpořit naší jedinečnou a divokou faunu bezezbytku zapadá do naší dlouhodobé vize ochrany české přírody,“ doplňuje Ivan Holub, koordinátor udržitelného rozvoje obchodů BILLA.

Společnost BILLA uzavřela partnerství s Národní sítí záchranných stanic na konci roku 2020 a zavázala se k finanční podpoře projektu Zvíře v nouzi. Národní síť záchranných stanic založil Český svaz ochránců přírody v roce 1998. 

BILLA přispívá na základní aktivity všech 35 záchranných stanic, jejichž cílem je pomáhat lidmi nalezeným divokým zvířatům v nouzi. Tato pomoc spočívá v telefonickém poradenství nálezcům zvířat, výjezdech pro tato zvířata, poskytnutí první pomoci, transportu zvířat do záchranných stanic, léčbě, rehabilitaci a přípravě na vypuštění a vlastním vypuštění zpět do přírody,“ říká Ivan Holub.


Sdílejte:

Kontakty


Lucie Strnadová
lucie.strnadova@havas.com
+420 724 639 097

Kontaktujte nás


Chcete poptat naše služby nebo zjistit více informací?

Kontaktujte nás

Vzlétněte s námi ve Forum Karlín!


verimsi@havas.cz


Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání