Podmínky zpracování osobních údajů pro ONLINE Dny otevřených ambulancí 2021Sdílejte:

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám, že se chcete zúčastnit Dne otevřených ambulancí a získat tak potřebné informace o tomto onemocnění a možnostech jeho léčby, a to v rámci Vaší online konzultace s lékařem během Dnů otevřených ambulancí.

Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci výše uvedené aktivity jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, které jste poskytli našemu partnerovi. Společnost Novartis s.r.o., IČ: 645 75 977, Na Pankráci 129, Praha 4, jakožto jejich správce považuje ochranu vašich osobních údajů a soukromí za velmi důležité.

Novartis využívá pro některé aktivity služby třetích stran, obchodních partnerů. V tomto případě to je společnost HAVAS, se sídlem Letenské sady č.p. 1500, 170 00, Praha 7. IČ: 63079054. Dovolujeme si Vás informovat, že naše partnery pečlivě vybíráme a jsou smluvně povinni chránit důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy.

Novartis jako správce osobních údajů bude prostřednictvím výše uvedené společnosti jakožto zpracovatele osobních údajů zpracovávat následující kategorie Vašich osobních údajů, které se Vás týkají: jméno, příjmení, emailová adresa a další osobní údaje získané přímo od Vás (např. údaje o zdravotním stavu), avšak nebude mít k těmto údajům přístup a nebude je zpracovávat, jestliže k tomu není zákonem oprávněna, jak blíže specifikováno v uvedených Obecných zásadách ochrany osobních údajů pro účely bezpečnosti pacientů, lékařských informací a kvality (např. při poskytnutí informace o nežádoucí příhodě).

Účel a právní základ zpracování: osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší účasti na Dni otevřených ambulancí. Zpracování Vašich údajů pro tento účel je založeno na Vámi poskytnutém souhlasu.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu, aktualizaci, či výmaz i omezení zpracování na konkrétní kategorie zpracování, a máte samozřejmě právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování před takovým odvoláním.

Bližší podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů, jakožto i o Vašich právech, naleznete v Obecných zásadách ochrany osobních údajů pro účely bezpečnosti pacientů, lékařských informací a kvality:

https://www.novartis.cz/sites/www.novartis.cz/files/Z%C3%A1sady%20ochrany%20osobn%C3%ADch%20%C3%BAdaj%C5%AF%20l%C3%A9ka%C5%99i%20a%20pacienti%202019.pdf

Pokud si přejete uplatnit uvedená práva, prosím kontaktujte společnost Havas na: petr.kubicek@havaspr.com

Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na Privacy-1.czech@novartis.com.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci na Dni otevřených ambulancí.


Sdílejte:

KONTAKTY


Petr Kubíček
petr.kubicek@havaspr.com
+420 602 388 970

Kontaktujte nás


Chcete poptat naše služby nebo zjistit více informací?

Kontaktujte nás

TALENT


Vzlétněte s námi ve Foru Karlín!
verimsi@havas.cz


Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání