HSBC darovala Českému červenému kříži přes půl milionu korun na boj s koronavirem


Sdílejte:

HSBC Česká republika darovala finanční prostředky několika neziskovým organizacím pro boj s nákazou koronavirem, na ochranu rizikových skupin a zajištění dodávek jídla. Součástí této podpory byl i dar Českému červenému kříži ve výši 560 000 Kč. Finanční prostředky směřují na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce, které zaměstnanci humanitární organizace a dobrovolníci využijí při práci v terénu a pomoci místním sociálním a zdravotním zařízením. Dar je součástí celosvětové iniciativy HSBC, na kterou banka vyčlenila 25 milionů dolarů.

„V současné době všichni čelíme těžkostem spojeným s šířením koronaviru a HSBC chce svým dílem pomoci společnosti. Proto jsme finančně podpořili několik neziskových organizací, které se s covidem-19 potýkají na denní bázi. Doufám, že se nám všem podaří tyto nelehké časy překonat a že se brzy vrátíme do běžného života,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika.

Zaměstnanci Českého červeného kříže distribuují dezinfekční prostředky pořízené prostřednictvím finančního daru od HSBC, zdroj: ČČK

Ochranné a dezinfekční prostředky, pořízené prostřednictvím finančního daru od HSBC, rozdělil Český červený kříž mezi své Oblastní spolky. Jejich zaměstnanci je využijí při pomoci potřebným a zvláště zranitelným – seniorům, nemocným, handicapovaným, osamělým ženám a dětem. Část nakoupených prostředků věnovali i sociálním a zdravotnickým zařízením.

V reakci na pandemii koronaviru spustil Český červený kříž i kampaň #zvladnemeto, jejíž součástí je pravidelně aktualizovaný portál zvladnemeto.cervenykriz.eu. Na něm najdete stručné, odborně prověřené informace a rady v souvislosti s tímto onemocněním. Dále také spustil linku pro seniory Zavoláme zpátky a pro rodiče založil iniciativu Doučko, kde mohou zažádat o vyučování svých dětí.

V rámci svých aktivit v boji proti koronaviru podpořila HSBC i organici Člověk v tísni částkou 100 000 Kč. Ta v posledních týdnech rozšířila svou pomoc lidem ve finanční a dluhové tísni, podporuje učitele i širokou veřejnost ve vzdělávání doma i na dálku a pomáhá lidem v nouzi.

Stejnou částku věnovala banka i neziskové organizaci NADĚJE, která se soustředí na pomoc lidem ve stáří, bez domova, s handicapem a na ohrožené rodiny, děti a mládež. Těmto skupinám se snaží organizace pomáhat s cílem podpořit jejich kompetence a zlepšit vztahy.


Sdílejte:

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání