Pesimismus a obavy investorů ohledně růstu světové ekonomiky jsou přehnané, předpovídá HSBC Global Asset Management


Obavy z recese či medvědího trhu v roce 2019/20 jsou přehnané. Zlepšení situace v Číně povede k růstu ekonomik rozvíjejících se zemí. Investoři podstupující durační riziko doplácejí na klíčovou inflaci. Investoři by měli hledat příležitosti v aktivech s fixním výnosem na vybraných kapitálových trzích.


Sdílejte:

Od počátku roku 2019 prošly investiční trhy silným oživením. Jednou z klíčových událostí pro investory byla změna politiky centrálních bank, které se v čele s americkým Fedem začaly přiklánět k příznivějšímu postoji. Spotřebitelé a podniky tak získali přístup k dostupnějším úvěrům, což podpořilo hospodářský růst. HSBC Global Asset Management zveřejnila pololetní investiční výhled na zbytek roku 2019.

Hlavní témata pro investory v roce 2019: 

1. Neopodstatněná pesimistická očekávání

„Myslíme si, že obavy z recese nebo medvědího trhu jsou přehnané, a jako investoři stále zaujímáme pozitivní přístup k riziku. To z důvodu kombinace rozumného růstu na globálních trzích, solidních firemních výsledků a podpůrné politiky,“ říká Joseph Little, Global Chief Strategist v HSBC Global Asset Management.

Vyhlídky recese jsou podle něj spíše rizikem pro rok 2021 a dále. Investoři spravující portfolio s více aktivy by měli hledat příležitosti v aktivech s fixním výnosem na vybraných kapitálových trzích, které nabízejí atraktivní ocenění.

2. Inflace je zanedbané riziko

Druhým tématem je klíčová inflace, která by v blízké době neměla podstatně vzrůst, přestože ceny na trzích jsou nyní nastavené s dlouhodobým očekáváním nízké inflace. Na to doplácejí investoři, kteří podstupují durační riziko a kteří nejsou odměněni za expozici vůči úrokovému riziku. To se podepisuje na vládních dluhopisech.

Extrémní oceňování úrokového rizika negativně ovlivňuje i očekávané výnosy podnikových dluhopisů, což činí tento typ aktiva méně atraktivním.

3. Vzestup na rozvíjejících se trzích 

Zdá se, že se hlavně díky zlepšení situace v Číně zotavují i ekonomiky rozvíjejících se zemí. Ocenění řady aktiv na těchto trzích je poměrně atraktivní a mají potenciál překonat tržní očekávání.

Rizika růstu globálních trhů – „klíčové momenty“

První riziko, na které analytici HSBC upozorňují, je zhoršování růstových trendů oproti jejich očekáváním. To může být způsobeno buď pokračujícím zpomalením americké ekonomiky, čínskou politikou selhávající v podpoře ekonomické aktivity, nebo zhoršením ziskovosti podniků.

Druhé riziko se týká politiky. Pokud by se americké ekonomice podařilo překonat očekávání, došlo by k růstu inflace a reálných úrokových sazeb, a tím pádem by mohlo dojít k návratu k „jestřábímu přístupu“. To by mělo významný dopad na investiční trhy.

Výhled pro globální růst a inflaci

„Navzdory lepšímu výhledu pro zbytek roku 2019 se investoři stále obávají vývoje na globálních trzích. Tento cyklický pesimismus je podle nás přehnaný. Celkově vidíme, že globální ekonomika roste rozumným tempem a mění se pouze růstové faktory. Růst v USA pravděpodobně zpomalí, ale v ostatních ekonomikách se postupně zlepší,“ myslí si Joseph Little.

Globální inflace by se neměla příliš měnit s pár výjimkami na rozvíjejících se trzích. Růst ceny ropy bude koncem roku 2019 tlačit na zvyšování základních sazeb, ale jádrová inflace pravděpodobně zůstane utlumená vzhledem k tomu, že výhled růstu není dostatečně silný na to, aby v letošním roce vytvořil významné, robustní cenové tlaky.

Spojené státy

USA nevykazují výrazné nerovnováhy, které by mohly vyvolat recesi. Spotřebitelské výdaje jsou podpořeny situací na trhu práce a realitní trh nevykazuje známky přehřátí. Riziko představuje poměrně vysoká úroveň podnikových dluhů, se kterou ale současná politika USA počítá. Co by se mohlo změnit, jsou růstové faktory. V současné době dosahuje HSBC Nowcast (nástroj k měření ekonomické aktivity v reálném čase využívající „big data“) v USA hodnot kolem 3 % – nad trendem a výše než letošní minimum 2 %.

Posíléní ekonomiky díky loňskému snížení daní pomalu vyprchá a americkou ekonomiku zasáhne zpožděný dopad zvýšených sazeb fondů Fedu v letech 2017 a 2018, který zapříčiní zmírnění ekonomického růstu. I přesto HSBC Global Asset Management neočekává, že tempo růstu klesne pod 2 %, a to i díky stále mírně akomodativní měnové politice.

Úrokový diferenciál mluví i nadále ve prospěch amerického dolaru ve srovnání s eurem a japonským jenem. Pokud se tržní očekávání snížení sazeb Fedu ukážou jako neopodstatněná, hodnota dolaru by opět mohla vzrůst. Když nedojde k nějakému velkému makroekonomickému šoku, dolar by neměl zaznamenat výraznější pohyb.

Čína 

Mimo hranice Spojených států předpokládá HSBC Global Asset Management, že další velké světové ekonomiky v čele s Čínou zažijí stabilní nebo zvyšující se růst. Uvolnění činské politiky od poloviny roku 2018 přispělo k růstu na globálních trzích. Data o dovozu naznačují, že čínská domácí poptávka se pomalu zotavuje z propadu minulých let, což by mohlo podpořit i ostatní ekonomiky.

Eurozóna

„Růst v eurozóně zůstává utlumenější. Stabilní trh práce, odolný sektor služeb a akomodativní politika však znamenají, že růst v eurozóně se bude pohybovat kolem současného trendu díky tomu, že výrobní sektor těží z lepších podmínek v Číně,“ uzavírá Joseph Little

______________________________________________________________________________

Poznámky pro editory:

Pouze pro profesionální média pro investory, neměla by být distribuována a neměly by se na ni spoléhat jiné osoby.

Schváleno společností HSBC Global Asset Management a vydáno ve Velké Británii společností HSBC Global Asset Management (UK) Limited, jejíž činnost je schválena a regulována britským dohledovým orgánem Financial Conduct Authority (FCA).

www.assetmanagement.hsbc.com/uk

Copyright © HSBC Global Asset Management (UK) Limited 2018. Všechna práva vyhrazena.

Poznámka pro investory:

Informace obsažené v této tiskové zprávě nepředstavují nabídku nebo radu, dle které byste měli učinit nákup nebo prodej jakéhokoli cenného papíru nebo fondu. Jakékoli vyjádřené názory se mohou kdykoli změnit.

Tento dokument není určen k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v žádné jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo předpisy. Tento dokument není a neměl by být vykládán jako nabídka k prodeji nebo vyvolání nabídky k nákupu nebo odběru jakékoli investice.

Jakékoli vyjádřené názory byly zastávány v době přípravy a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Jakákoli předpověď, projekce nebo cíl, pokud jsou uvedeny, jsou pouze informativní a nejsou nijak zaručeny. HSBC Global Asset Management (UK) Limited nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli nenaplnění takové předpovědi, projekce nebo cíle. Hodnota investic a jakýkoli příjem z nich může klesat i stoupat a investoři nemusí získat zpět původně investovanou částku. Pokud jsou drženy zahraniční investice, směnný kurz může způsobit kolísání hodnoty těchto investic. Investice na rozvíjejících se trzích jsou svou povahou rizikovější a potenciálně volatilnější než investice spojené s některými zavedenými trhy.

Schváleno společností HSBC Global Asset Management a vydáno ve Velké Británii společností HSBC Global Asset Management (UK) Limited, jejíž činnost je schválena a regulována britským dohledovým orgánem Financial Conduct Authority (FCA).

HSBC Global Asset Management

HSBC Global Asset Management by měla být vždy uváděna v plném rozsahu, aby nedošlo k záměně s jinými firmami poskytujícími finanční služby.

HSBC Global Asset Management, správce investic skupiny HSBC Group, investuje jménem celosvětové zákaznické základny HSBC retailových a soukromých klientů, zprostředkovatelů, společností a institucí prostřednictvím segregovaných účtů i sdružených fondů. HSBC Global Asset Management spojuje klienty HSBC s investičními příležitostmi po celém světě prostřednictvím mezinárodní sítě kanceláří ve 26 zemích a teritoriích, čímž poskytuje globální servis se znalostí lokálních trhů. K 31. březnu 2019 spravovala společnost HSBC Global Asset Management aktiva v celkové výši 467 miliard USD jménem svých klientů. Další informace viz www.global.assetmanagement.hsbc.com

HSBC Global Asset Management je marketingový název pro správcovské společnosti HSBC Holdings plc.

Skupina HSBC

HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc, mateřská společnost HSBC, má sídlo v Londýně. HSBC poskytuje své služby zákazníkům po celém světě z kanceláří v 66 zemích a teritoriích v následujících geografických regionech: Evropa, Asie, Severní Amerika, Latinská Amerika a Střední východ a severní Afrika. Společnost HSBC s aktivy ve výši 2 659 miliard USD k 31. březnu 2019 je jednou z největších světových organizací v oblasti bankovnictví a finančních služeb.


Sdílejte:

Kontakt


Dominik Ježek
dominik.jezek@havaspr.com
+420 724 652 308

Kontaktujte nás


Chcete poptat naše služby nebo zjistit více informací?

Kontaktujte nás

Talent


Vzlétněte s námi na Letné!
verimsi@havas.cz


Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání