Podniky plánují velké provozní změny, hlavní prioritou je teď zvýšení odolnosti


Sdílejte:

Podniky po celém světě zásadně mění své fungování, aby zvýšily svou odolnost. Mnoho z nich totiž zjistilo, že jejich krizové plány nestačily na to, aby se vypořádaly s pandemií Covidu-19.

Nová zpráva Navigator od společnosti HSBC Commercial Banking s názvem Building Back Better vychází z průzkumu mezi 2 600 společnostmi ve 14 zemích. Odhaluje, že mnoho firem zanedbalo krizové plánování v klíčových provozních oblastech, jako jsou např. technologie, finance nebo udržitelnost. Téměř polovina (47 %) z dotázaných podniků se přiznala, že mohla udělat více, aby se lépe připravila na krizi posledních měsíců.

Přechod k práci na dálku u některých z nich odhalil slabá místa v průběžném plánování. Méně než tři z pěti firem (57 %) uvedly, že se v posledních dvou letech zaměřily na investice do technologií, aby dokázaly pružně reagovat na nenadálé situace, které by měly negativní vliv na chod firmy. Mezi hlavní výzvy patřilo i řízení peněžních toků. Pouze 44 % dotázaných udělalo kroky k tomu, aby posílily svou finanční situaci.

Kvůli krizi se musely podniky rychle přizpůsobit. Téměř dvě třetiny firem (63 %) tvrdí, že už provedly provozní změny. Skoro polovina (44 %) plánuje dále měnit své služby a produkty, a to buď prostřednictvím diverzifikace (33 %) nebo snížením nabídky a větší specializace (17 %).

Z dlouhodobého hlediska podniky zdůrazňují potřebu větší flexibility při práci se zaměstnanci a administrativním uspořádáním a větší zaměření na oblasti technologií a udržitelnosti. Mezi hlavní závěry patří:

 • Menší obsazenost kanceláří: 38 % firem přehodnocuje potřebu fyzické přítomnosti zaměstnanců v kancelářích a na výrobních místech. 29 % plánuje redukci kancelářských prostor.
 • Flexibilnější pracovní podmínky: Přes dvě třetiny (69 %) věří, že se flexibilní pracovní uspořádání stane v budoucnu standardem. Třetina (34 %) chystá škrty v letecké přepravě svých zaměstnanců.
 • Technologická vybavenost bude klíčová: Šest z deseti (61 %) si myslí, že se během následujících dvou let stane spolupráce přes internet zažitým standardem. 57 % tvrdí, že nebudou rušit komunikaci prostřednictvím videokonferencí i po zrušení veškerých restriktivních opatření, a to jak interně, tak externě.
 • Udržitelnost bude hnací silou obnovy: Více než devět z deseti (91 %) si klade za cíl „znovu a lépe“ budovat své podnikání se zaměřením na udržitelnost, přičemž téměř třetina (27 %) během následujících dvou let hodlá provést změny ve svých dodavatelských řetězcích, aby byly šetrnější vůči životnímu prostředí.

„Mnoho českých firem ukázalo svou pružnost a vytrvalost při řešení výzev, které před ně postavil Covid-19. Při přesunu svých aktivit online odhalily podniky nadbytečné provozní náklady, naučily se efektivněji pracovat s časem a některé z nich dokonce našly nové možnosti, jak rozšířit svůj byznys. Oslavovat by ale bylo předčasné.  Z historie víme, že firmy spíše krachují, když se zotavují z ekonomického poklesu, než když se v něm nacházejí. Tím pádem je klíčové, aby se hlavní představitelé firem ještě více soustředili na jejich flexibilitu a odolnost,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika.

Zpráva HSBC ukazuje důležitost spolupráce mezi firmami během krize, což se pro mnoho z nich stalo klíčovou složkou jejich přežití:

 • Za posledních 6 měsíců téměř všechny firmy (93 %) uvedly, že podpořily své partnery, zejména velké podniky podporující ty malé.
 • Téměř šest z deseti (58 %) sdílelo informace, odborné znalosti nebo prostory a více než čtvrtina (26 %) poskytovala poradenství.
 • 40 % podniků spolupracovalo s ostatními, aby dostaly své produkty a služby k zákazníkům.

Přestože jim spolupráce během krize pomohla udržet byznys v chodu, firmy vidí několik výzev, které je v příštích šesti měsících čekají při budování větší odolnosti. Jako největší překážky vnímají nedostatky ve finanční a zaměstnanecké struktuře (u obou 62 %) a udržení si dostatečného cash flow (31 %). Třetina podniků (33 %) navíc vnímá slabou morálku svých zaměstnanců jako jednu z překážek.

Zpráva rovněž uvádí řadu změn, které podniky očekávají v příštích dvou letech ve svých dodavatelských řetězcích s cílem zvýšit transparentnost a bezpečnost.

 • Tři z deseti (29 %) chtějí diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec a pracovat s více partnery, přičemž čtvrtina (26 %) chce pracovat s podniky na stabilnějších trzích.
 • Na druhou stranu třetina plánuje omezit, popř. zkrátit svůj dodavatelský řetězec, aby snížila riziko.
 • Více než dvě třetiny (67 %) plánují zvýšit zabezpečení svého dodavatelského řetězce určením a zajištěním klíčových dodavatelů a tři z deseti (31 %) plánují přezkoumat schopnost svých dodavatelů odolat budoucím šokům.

 

 

____________________________

Skupina HSBC

HSBC Holdings plc, mateřská společnost skupiny HSBC Group, má sídlo v Londýně. Poskytuje své služby zákazníkům po celém světě s pobočkami v 64 zemích a teritoriích v těchto geografických regionech: Evropa, Asie, Severní Amerika, Latinská Amerika, Střední východ a severní Afrika. S aktivy ve výši 2 918 miliard USD k 31. březnu 2020 je HSBC jednou z největších bankovních a finančních institucí na světě.

Pozn. pro editory

HSBC Navigator:

Průzkum Navigator pro HSBC provedla agentura Kantar. Sestává z odpovědí osob s rozhodovacími pravomocemi v 2 604 podnicích od malých a středních podniků až po velké korporace v celé řadě odvětví. Respondenti mají vliv na strategické směřování své společnosti a představují širokou škálu rolí: vrcholový management, finance, nákupy, dodavatelský řetězec, prodej a marketing. Mezi 28. dubnem a 12. květnem 2020 bylo zjišťováno celkem 14 trhů.

 • Amerika: Kanada, Mexiko, USA
 • Asie a Tichomoří: Austrálie, Hongkong, Indie, Indonésie, pevninská Čína, Malajsie, Singapur
 • Evropa: Francie, Německo, Velká Británie
 • Blízký východ a severní Afrika: SAE

Výsledky byly váženy tak, aby byly reprezentativní pro objem mezinárodního obchodu na trhu každé země (údaje Světové obchodní organizace pro roky 2017–2018).

HSBC Commercial Banking

Již více než 150 let jsme součástí růstu a spojujeme zákazníky s příležitostmi. Dnes HSBC Commercial Banking obsluhuje přibližně 1,4 milionu zákazníků na 53 trzích od malých podniků zaměřených především na jejich domácí trhy přes korporace působící ve více zemích. Ať už se jedná o pracovní kapitál, termínované půjčky, financování obchodu, nebo platby a řešení správy hotovosti, poskytujeme nástroje a odborné znalosti, které podniky potřebují k prosperitě. Jako základní kámen skupiny HSBC dáváme podnikům přístup ke geografické síti pokrývající více než 90 % světového obchodu a kapitálových toků.

Pro více informací o společnosti navštivte stránku HSBC.com: https://www.hsbc.com/who-we-are/our-businesses-and-customers/commercial-banking

 


Sdílejte:

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání