Evropští investoři a emitenti jsou světovou špičkou v udržitelnosti


Průzkum HSBC zjistil, že 97 % evropských firem plánuje do pěti let přejít na udržitelnější obchodní modely


Sdílejte:

Praha 12. října – Evropské firmy jsou ve svých závazcích k udržitelnější budoucnosti nejdále na světě. Podle průzkumu HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 2021 se 24 % emitentů ze starého kontinentu již zavázalo k dosažení uhlíkové neutrality oproti celosvětovému průměru 16 %.

Naprostá většina emitentů v Evropě (97 %) i na celém světě (94 %) plánuje během příštích pěti let přejít k obchodním modelům, které více zohlední sociální oblast a životní prostředí.

Tyto změny po firmách vyžadují i evropští investoři. Téměř všichni (99,6 %) uvedli, že je pro ně důležité či velice důležité, aby se společnosti, do kterých investují, připravovaly na dopady změny klimatu. Z těch, kteří považují problematiku za velice důležitou, plánuje téměř 11 % (celosvětově 23 %) stáhnout své investice z firem, které nepředloží důvěryhodné plány k přechodu na udržitelnější obchodní modely.

Ve svém závazku k uhlíkové neutralitě jsou evropští investoři světovou špičkou – 38 % z nich již takový závazek učinilo, zatímco celosvětově je to pouhých 17 %. Významný posun vidíme i v meziročním srovnání. 91 % investorů ze starého kontinentu uvádí, že mají celofiremní pravidla o odpovědném investování a ESG. To je více než dvakrát tolik co minulý rok, kdy se takto vyjádřilo pouze 43 %.

Z evropských emitentů 27 % uvádí, že ve svém podnikání pociťují dopady změny klimatu, zatímco celosvětově je to každý druhý. 72 % pak zvažuje omezení nebo ukončení některých podnikatelských aktivit, které by mohly být změnou klimatu ohroženy – opět nejvíce ve srovnání s ostatními regiony ve světě.

Současně 68 % všech dotázaných společností z Evropy přemýšlí nad tím, začít nebo rozvíjet podnikatelské aktivity, které budou profitovat z řešení klimatické změny.

„Výsledky průzkumu ukazují, že se tempo změn směrem k udržitelnější budoucnosti v Evropě i celosvětově rok od roku zrychluje. Tento trend je zřejmý i v České republice, soudě podle diskusí, které vedeme s našimi klienty. V HSBC jsme v loňském roce oznámili náš závazek finančně podpořit klienty při přechodu na udržitelnější způsob podnikání. Společně se znalostí českého trhu našim klientům nabízíme i široké spektrum zkušeností z celého světa,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC v České republice.

Stále více evropských investorů tvrdí, že jim nyní nic nebrání v investování na základě environmentálních, sociálních a správních kritérií (ESG) – 88 % oproti 54 % v minulém roce. Ve srovnání s celosvětovým průměrem činícím 64 % je to nejvyšší podíl respondentů na světě. Z 12 % těch, kteří stále vnímají překážky v investování do ESG, uvádí 43 % jako hlavní důvod nedostatek odborných znalostí nebo kvalifikovaných pracovníků.

Evropští investoři trvají na tom, že se emitenti musí zlepšit ve zveřejňování informací ve vztahu k životnímu prostředí, a 38 % z nich považuje současný stav za nedostatečný. Dvě třetiny se také obávají tzv. greenwashingu, tedy nepravdivých tvrzení o přínosech firemních aktivit pro životní prostředí.

V současné době již existují iniciativy, například v oblasti infrastruktury, které se snaží vytvořit systém udržitelných kritérií a jejich nezávislého ověřování. 64 % evropských investorů uvedlo, že by si byli mnohem jistější při investování do udržitelné infrastruktury, pokud by byl takový systém kritérií zaveden.

Colin Bell, generální ředitel HSBC Bank plc a HSBC Europe, k tomu dodává: „Snaha o větší udržitelnost je celosvětovým trendem. Trendem, v jehož čele stojí evropští investoři a emitenti, kteří nám ukazují, jak může taková změna vypadat. Přechod na globální ekonomiku s nulovou uhlíkovou stopou bude vyžadovat společné úsilí napříč celým světem, kde budou hrát klíčovou roli udržitelné finance. Proto nepřestáváme podporovat klienty v jejich cestě za udržitelným růstem.“


Sdílejte:

Kontakty


Dominik Ježek
dominik.jezek@havaspr.com
+420 724 652 308

Kontaktujte nás


Chcete poptat naše služby nebo zjistit více informací?

Kontaktujte nás

Talent


Vzlétněte s námi ve Foru Karlín!
verimsi@havas.cz


Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání