Na Vysočině vznikly nové tůně pro ohrožené druhy a lepší zadržení vody v krajině


Jihozápadně od Žďáru nad Sázavou vybudoval Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Gallinago nové tůně. Na dříve zpustlé ploše čtyř tisíc metrů čtverečních vznikly členité vodní plochy, které vytvářejí ideální podmínky pro vodní i mokřadní druhy ptáků, vážky či obojživelníky. Tůně také pomohou v krajině lépe zadržet vodu zejména při obdobích sucha. Aktivity proběhly v druhé půlce října v rámci dlouhodobé iniciativy ČSOP a značky Finish Voda pro českou krajinu.


Sdílejte:

Pozemek o celkové výměře 1,1 ha vykoupil ČSOP minulý rok v rámci veřejné sbírky Místo pro přírodu za účelem vybudování mokřadu. „O plochu, která jistě musela být kdysi pestrou mokřadní loukou, se desetiletí nikdo nestaral. Zarostla tak rychle se šířící chrasticí a jinými náletovými dřevinami, které vytlačují ostatní rostliny a tím i živočichy. Díky vybudování tůní a mozaikovitému kosení zbytku pozemku tak můžeme očekávat návrat sluk, bekasin, vodoušů a dalších druhů ptactva, obojživelníků i vážek,“ říká Jan Moravec z ČSOP.

Mokřadních oblastí, jakou je ta u Žďáru nad Sázavou, se v současné době v Česku nevyskytuje mnoho. Kromě zvýšení biodiverzity se podílí i na lepším zadržování vody v krajině, která tak neodtéká přes řeky mimo hranice a v obdobích sucha poskytuje zdroj vody místním rostlinám i ohroženým druhům zvěře.

Lokalitu může navštívit i široká veřejnost. Nachází se na obou březích Honzovského potoka pod hrází Dolního Honzovského rybníka. „Nejsnadnější přístup k tůním je z hráze Dolního Honzovského rybníka, případně jižnější uličkou protínající chatovou osadu severně od rybníka,“ doplňuje Jan Moravec.

Projekt hloubení tůní finančně podpořil partner Českého svazu ochránců přírody, značka Finish. Začátkem tohoto roku ohlásily obě organizace spolupráci na dlouhodobé iniciativě Voda pro českou krajinu, jejímž cílem je revitalizace české krajiny, která přispěje k zadržování vody v půdě, a edukace veřejnosti zaměřená na snižování spotřeby vody v domácnostech. Letos jde již o třetí lokalitu, na kterou se iniciativa zaměřila.


Sdílejte:

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání