Více než třetina podnikatelek se při jednání s investory setkává s předsudky


Nová studie banky HSBC ukazuje, že 35 % podnikatelek se setkává s předsudky při snaze zajistit finance pro svůj projekt. V průměru získávají o 5 % méně kapitálu než muži.


Sdílejte:

Podle nové studie HSBC Private Banking se více než třetina podnikatelek setkává s předsudky při snaze zajistit finance pro svůj projekt. Ty se projevují hlavně u otázek týkajících se jejich rodinných poměrů, důvěryhodnosti jako vedoucích pracovníků a prevence ztrát. Studie také odhalila velké rozdíly v míře předpojatosti mezi světovými trhy. Nejhůře na tom jsou Velká Británie a USA (54 % a 46 %) a nejlépe Čína (17 %).

Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelek navíc během prezentací narážejí v drtivé většině nebo pouze na mužské investory a méně než jedna z deseti představuje svůj projekt hlavně nebo pouze ženám.

Studie také ukázala, že se ženám nedaří zajistit tolik kapitálu jako mužům. V průměru dostanou od investorů o 5 % méně. Nejvyšší nerovnost panuje v USA (8 %), ve Francii (7 %) a Velké Británii (6 %).

Zpráva „She’s the business“ je součástí dlouhodobé snahy HSBC Private Banking pomoci ženám překonávat překážky spojené se získáváním financí pro jejich projekty. Studie se zúčastnilo více než 1200 podnikatelek z Evropy, Asie, Blízkého východu a Spojených států. 

Studie dále zjistila, že:

 • se podnikatelky obávají předpojatosti při jednání s investory
  • Více než polovina podnikatelek (58 %) se obává předsudků. Jejich druhá největší obava plyne z přípravy podnikatelského plánu a dvě z pěti podnikatelek mají strach z nedostatku podpory.
  • Obavy z předsudků jsou největší v Singapuru (80 %) a ve Spojených státech (77 %).
 • polovina žen po celém světě nezíská financování pro své projekty
  • Nejhůře na tom jsou podnikatelky v Hongkongu (68 %) a Singapuru (59 %). Naopak téměř dvě třetiny žen uspějí v USA (65 %) a ve Francii (62 %).
 • respondentky navrhují změnu v několika oblastech, aby se situace zlepšila
  • Přístup ke kontaktům: Základem úspěšného podnikání je i silná síť kontaktů. Ženy ale stále nemají dostatek podnikatelských vzorů a potenciálních mentorek. Lepší přístup k relevantním kontaktům by ženám značně usnadnil rozvoj jejich podnikání.
  • Překonání předsudků: Podnikatelky se domnívají, že předpojatosti lze zabránit pomocí opatření na straně investorů, např. pravidelnými revizemi investorských rozhodnutí (73 %) nebo investorskými panely, kde budou zastoupeni muži i ženy (46 %).
  • Informovanost: Podnikatelky by byly rády za jasnější zadání jednotlivých investičních kritérií, která mají být v prezentacích zahrnuta, a transparentnější jednání.

Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika, k tomu řekl: „V HSBC věříme, že rozmanitost a inkluze jsou základem pro dlouhodobý podnikatelský úspěch. Chce-li o něj firma usilovat, musí její majitelé, lídři a zaměstnanci reflektovat zájmy jejích zákazníků a širší veřejnosti. V celé skupině jsme si stanovili ambiciózní cíle zaměřené na rovnováhu mezi pohlavími.“

Pro více informací o studii „She’s the business“ navštivte hsbcprivatebank.com, kde najdete celou zprávu.

 


Sdílejte:

Kontakty


Dominik Ježek
dominik.jezek@havaspr.com
+420 724 652 308

Kontaktujte nás


Chcete poptat naše služby nebo zjistit více informací?

Kontaktujte nás

Talent


Vzlétněte s námi na Letné!
verimsi@havas.cz


Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání