Zadaní Češi jsou spořivější než běžná populace


Z nejnovějšího průzkumu banky ING „Spoření a partnerské vztahy 2020“ vyplývá, že partnerské dvojice v Česku sice hospodaří na oddělených osobních účtech, ale spoří většinou na společných. Většina z nich si udržuje alespoň částečný přehled o výdajích svého partnera a stejnou měrou sdílí podrobnosti o vlastních financích. Společné hospodaření i spoření začíná nejčastěji vznikem společné domácnosti.


Sdílejte:
  • Každý druhý Čech si myslí, že partneři by měli začít společně hospodařit poté, co spolu začnou bydlet
  • 83 % Čechů tvrdí, že mají alespoň částečný přehled o účtech svého partnera
  • 63 % Čechů říká, že si na vysněnou věc dokáže spořit, jakkoli dlouho je potřeba

40 % z Čechů žijících v partnerském vztahu spoří společně, 31 % procent si kromě společného spoření odkládá peníze stranou i na vlastní samostatný účet.

„Spoření je důležité nejen pro společný vztah. I v letošním roce přichází banka ING s výhodnou nabídkou Chytřejšího spoření 2,0 % p. a. na půl roku pro nové i stávající klienty. Noví klienti si mohou takto jednorázově uložit až 300 000 Kč. Ani stávající klienti ING však nepřijdou zkrátka. Ti si mohou každý měsíc uložit na 2 % p. a. na půl roku až 100 000 Kč,“ říká Radek Sedlář, ředitel retailové sekce banky ING.

Hospodaříme odděleně, spoříme společně
Češi, kteří žijí ve vztahu, hospodaří nejčastěji (50,3 %) tak, že se společně podílejí na provozu domácnosti, ale každý z partnerů má svůj vlastní účet. Dalších 20 % respondentů hospodaří tak, že má vedle oddělených účtů navíc alespoň jeden společný a 28 % má pouze společné účty.

Téměř tři čtvrtiny Čechů žijících ve vztahu si se svým partnerem i společně spoří. Ostatní si peníze šetří pouze odděleně a zbylých 5 % nešetří vůbec. V porovnání s dřívějšími průzkumy ING (např. Češi a spoření 2018: 10 % lidí vůbec nespoří) mají lidé ve vztahu větší tendenci spořit. Schopnost partnerů spořit může ovlivňovat i dvojí příjem a sdílené náklady. Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera zůstávají české domácnosti optimistické i přes jistou nervozitu ohledně obecného vývoje české ekonomiky: „Přestože se domácnosti více obávají budoucího vývoje ekonomiky a růstu nezaměstnanosti, o svou vlastní finanční situaci se pro letošní rok nebojí. Výsledkem je, že mají stále větší úmysl si spořit, a vytvořit si tak rezervu pro nejisté časy. Záměr domácností šetřit byl loni nejvyšší za posledních dvacet let,“ říká Jakub Seidler.

Co s penězi „navíc“?
Když Češi dostanou vyšší odměnu, bonus či přeplatek na daních, téměř třetina z nich tyto peníze nechává na běžném účtu a průběžně je utrácí. „Zde ale peníze zpravidla nejsou vůbec úročeny a jsou příliš snadno dostupné k okamžitému, a tedy neuváženému utrácení,“ upozornil Radek Sedlář, ředitel retailové sekce banky ING. Na spořicí účty, kde se peníze lépe zhodnocují, uloží celou částku výhodněji pouze 18 % dotázaných. Celkem 28 % respondentů dá alespoň větší část na spoření a z menší si udělají radost. Více na rychlou radost a méně na úspory dá desetina (11 %) dotázaných. Jen 3 % Čechů celou částku hned utratí.

Po sestěhování spolu začneme hospodařit
83 % Čechů žijících v partnerském vztahu věří, že má alespoň částečný přehled o financích na účtech svého partnera, a ve stejné míře odkrývají i své finance svému partnerovi. Více než polovina dotázaných se dokonce domnívá, že má přehled o všech účtech svého partnera a naopak. Pro polovinu dotázaných je vhodný moment pro společné hospodaření okamžik sestěhování. Naopak necelá čtvrtina je toho názoru, že partneři spolu mohou dlouhodobě žít i bez společných bankovních účtů.

Máme sny a jsme ochotni kvůli nim (i dlouhodobě) spořit
70 % Čechů má nějakou vysněnou věc, na kterou si spoří. Téměř dvě třetiny Čechů (64 %) věří, že si dokážou například na exotickou dovolenou či dárek k významnému výročí spořit, jakkoli dlouho je potřeba. Téměř čtvrtina (24 %) dotázaných šetří maximálně půl roku dopředu.

Pro splnění svých snů dokážeme ledacos
Necelá polovina (40 %) dotázaných by byla pro naplnění svých snů ochotna výrazně omezit výdaje. Posílit své příjmy například prací či brigádou navíc by byla ochotna více než třetina dotázaných. Čtvrtina respondentů by si dokonce rovnou našla lépe placenou práci a 7 % by se za ní bylo ochotno i přestěhovat do zahraničí. Jen 7 % tvrdí, že by se kvůli vysněné věci zadlužili u banky a 5 % u kamaráda či příbuzného. 14 % dotázaných by si kvůli vysněné věci vsadilo či koupilo los.

„Základní přehled o finančních výdajích partnerů dodává pocit vzájemné důvěry, která pramení z vědomí, že partner nakládá se svými osobními výdaji či půjčkami rozumně a neohrožuje společnou finanční, a tedy i partnerskou stabilitu,“ uvádí k výsledkům výzkumu Martina Viewegová, psycholožka zaměřující se ve své praxi na poradenství v oblasti životního stylu a jeho změn, pracovních problémů a partnerských vztahů.

O průzkumu:
On-line průzkum proběhl v prosinci roku 2019 na vzorku 550 respondentů české populace ve věku 25–55 let žijících v domácnosti, kde jsou alespoň dvě ekonomicky aktivní osoby. Vzorek byl reprezentativní z hlediska velikosti bydliště dotazovaných, jejich pohlaví, dosaženého vzdělání a regionu (zastoupení všech krajů ČR). Výzkum provedla agentura Ipsos.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Pavel Heřmanský
PR & CSR
ING
Mobil: +420 724 706 893
E-mail: pavel.hermansky@ing.com

O ING Bank:

Skupina ING
ING je globální finanční instituce holandského původu se silnou evropskou základnou nabízející bankovní služby. Staví na zkušenostech, odborných znalostech a závazku nabízet vynikající služby a uspokojovat tak potřeby široké klientské základny zahrnující jednotlivce, rodiny, malé a střední podniky, korporace, instituce i vládní organizace. Cílem je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání.

ING Bank se svými více než 53 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Silnou stránkou je dobře známá a silná značka s pozitivním vnímáním klientů v řadě zemí, silná finanční pozice, víceúrovňová distribuční strategie a mezinárodní síť. Udržitelnost a společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie ING Bank, o čemž svědčí první příčka v kategorii Diversified Financials v indexu Dow Jones Sustainability a dále zařazení do indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

ING v České republice
ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více než 350 lidí.

Historie ING v České republice sahá až do roku 1992. V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí.

V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky; finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců.


Sdílejte:

Kontakty


Martina Jakelová
martina.jakelova@havaspr.com
+420 725 590 408

Kontaktujte nás


Chcete poptat naše služby nebo zjistit více informací?

Kontaktujte nás

Talent


Vzlétněte s námi na Letné!
verimsi@havas.cz


Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání