Havas

Výskyt bolestí hlavy narůstá: Zhoršení hlásí hlavně pacienti s migrénou

Infarkt je nejčastější příčinou chronického srdečního selhání. Zanedbání péče může mít fatální následky

Potenciál pro telemedicínu je v ČR vysoký. Nově dostupná je i pro pacienty s migrénou

Slezina – postradatelný, ale přesto důležitý orgán

28. února je Den vzácných onemocnění. Ta si získávají stále větší pozornost

Dlouhodobá léčba astmatu jako prevence akutních stavů

Pravda a mýty o kortikosteroidech – kortikofobie je přežitek

Výjimečně rychlý vývoj v léčbě hereditárního angioedému

Když vám migréna řídí život

Migréna ve vztazích Čechů

Pouze třetina Čechů se domnívá, že je možné migrénám předcházet

Fibrilace síní je častou příčinou mozkové mrtvice, až u 40 % lidí probíhá bez příznaků1

Načíst další

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání
Havas