Místo, které dýchá historií, kulturou a inovacemi


Unikátní budova Expo 58, v níž máme tu čest pracovat, je symbolem mezinárodního úspěchu československého umění, kterého bylo dosaženo v nelehkém období komunistického režimu. Naše budova symbolizuje nejen úsilí Čechoslováků, ale také závazek vůči uměleckým snahám a inovacím, které v současnosti definují Havas Village.


Sdílejte:


Jako fénix povstávající z popela Evropy

Rok 1958 byl rokem první Světové výstavy pořádané po druhé světové válce, která radikálně a trvale změnila geopolitický charakter světa. Světové výstavy (koncept, který se zrodil ve Francii a byl poprvé představen v Londýně v roce 1851) jsou „kulturními olympijskými hrami“ a příležitostí ukázat nejen svaly, ale také mozek, ambice, identitu a umění.

Když dramaticky změněný svět a roztříštěná Evropa vstoupily do nové epochy, tehdejšímu Československu se dostalo široké pozornosti díky unikátnímu architektonickému počinu, kterým byl Československý pavilon.

Mezi čtyřiceti pěti zúčastněnými zeměmi získal Československý pavilon nejvyšší ocenění udělované na Světové výstavě – „Zlatou hvězdu“ – a dvě další významné ceny za inovativní mix moderních technologií, architektonického designu a funkčnosti.

Pavilon, v němž byla na Světové výstavě umístěna restaurace, navštívil belgický král Baudouin I., holandská královna Juliana, monacký princ Rainier III. se svou ženou Grace Kelly a dokonce i samotný Walt Disney.


Počátek revoluce v architektuře – „bruselský styl“

Vítězný pavilon navrhli architekti Cubr, Hrubý a Pokorný. Pavilon má jednoduchý tvar, který dává vyniknout obsahové, konstrukční a stavební povaze půdorysu ve tvaru labutě. Základní architektonickou myšlenkou návrhu byl kontrast mezi prosklenými „vzdušnými“ částmi a masivními kvádry pavilonu.

Nejvyšší ocenění bylo uděleno nejen na základě vysokého hodnocení, kterého se dostalo využití nových technologií při stavbě demontovatelných pavilonů (ocelový rám) v kombinaci se sklem a plasty, ale také jako ocenění skvělých interiérů tvořených originálním nábytkem, uměleckými díly a užitnými předměty, které předznamenaly tzv. „bruselský styl“.

Českoslovenští architekti ukázali světu, že po ideologických objevech padesátých let a po vzniku socialistického realismu, dokázali uvést meziválečnou československou architekturu na světovou úroveň.

Autoři projektu:

Hlavní projektanti – Ing. arch. František Cubr, Ing. arch. Josef Hrubý, Ing. arch. Zdeněk Pokorný

Ostatní – arch. J. Cafourek, arch. J. Čermák, arch. J. Kadoun, arch. A. Kropáček, arch. J. Saal, arch. P. Smetana, arch. J. Svoboda, arch. V. Šimice, arch. F. Tröster


Vrcholy a pády EXPA 58 (1959–2000)

Jednou z podmínek projektu byl požadavek, aby po ukončení Světové výstavy 1958 v Bruselu bylo možné stavbu rozebrat, přepravit a dále používat v Československu, a to s minimálními ztrátami

Pavilon byl přivezen zpět do Prahy a znovu postaven, část po části, v hojně navštěvovaných Letenských sadech.

Poté, co byl pavilon převezen do Prahy, byla výstavní část umístěna v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka a restaurace našla své místo v Letenských sadech, kde byla znovu postavena na krásném harmonickém místě. Byla sestavena na místě, kde se nacházely základy bývalého vinného lisu z konce 17. století. Vyhlídková věž nabídla nádherný výhled na Prahu, což byl jeden z důvodů, proč si ji Pražané oblíbili.

V roce 1964 byla budova restaurace Expo 58 jako představitel architektury z padesátých let vyhlášena za kulturní památku. Do roku 1989 byla budova v majetku státu. Pavilon byl ve svém novém domově přeměněn na rušnou restauraci, ale pod komunistickou nadvládou, která nepřála luxusu, vyšel v 80. letech z módy.

Po sametové revoluci roku 1989 se přerušil tok veřejných peněz a v následné privatizaci byl pavilon vydražen soukromým majitelům. Toto kdysi cenné místo inovace a kultury bylo ponecháno svému osudu a postupně chátralo. Zachovala se jen ocelová konstrukce a ze stavby zbyla jen kostra. Vandalové ukradli vše, co se dalo odnést, a následkem celkové devastace přišlo Expo 58 o svůj půvab i významné postavení ve městě.


Nový život Expa 58 (2001 – dodnes)

Ačkoliv byla budova ve velmi zanedbaném stavu, nebyla vyškrtnuta ze seznamu kulturních památek.

V roce 2001 zahájil tedy Havas Prague rekonstrukci významné pražské budovy Expa 58 nacházející se v Letenských sadech.

Havas Prague začal v Praze působit v roce 1994 pod názvem Euro RSCG Prague a pod vedením Gillesa Bérouarda. Malá celkem neznámá francouzská agentura se třemi lidmi v malé kanceláři na Vinohradech rychle rostla a počet zaměstnanců se zvýšil nejdříve na 30, později na 50, potom na 80 lidí a následně přišel čas přestěhovat se do nových prostor.

Pavilon Expo 58 dokonale odrážel avantgardní a na budoucnost zaměřenou filosofii agentury a po rekonstrukci trvající dva roky se stal skvělým domovem pro její kanceláře. V té době již Havas Prague patřil mezi tři největší agentury v zemi a stal se držitelem mnoha ocenění za kreativitu a efektivitu.

Havas Prague využil příležitosti přivést tento důkaz kreativity československých tvůrců 20. století zpět k životu a proměnit ji v symbol moderní kreativity a technologie. Po kompletní rekonstrukci, která získala cenu The Best Realty v kategorii rekonstrukcí za rok 2002, se Havas Prague v říjnu 2001 přestěhoval do nového centra inovace.

Rekonstrukce zdevastované budovy byla zahájena na podzim roku 2000. EXPO 58 podléhá přísné památkové ochraně, a proto musela renovace splňovat striktní stavební požadavky. Hlavním cílem bylo respektovat originalitu a jedinečnost stavby.

„Naším hlavním cílem bylo budovu zachránit a vrátit ji zpět do života města,“ říká architekt Jiří Kripner, autor projektu.

Není žádných pochyb o tom, že rekonstrukce tento cíl úspěšně naplnila.

Havas Prague má komunikaci v popisu práce a vše, co společnost dělá, se řídí nápady a kreativitou. Z tohoto pohledu je EXPO 58, jeden z klíčových symbolů československé kreativity, ideálním místem, kde mohou lidé rozvíjet svou kreativitu.


Expo 58 – kolébka inovací

V současné době otevírá Havas Village své dveře veřejnosti, kdykoliv je to možné, účastní se Designbloku i mezinárodní akce Open Houses. Budova Expa 58 často vystupuje ve filmu nebo jsou v ní přímo natáčeny různé filmové projekty a je také místem veřejných vystoupení.


Sdílejte:
Havas Village Life

Šest Lemurů s Cibulkou 

Awards
Havas Village Life

Havas & Hercules byl jmenován 15krát vítězem na Vega Awards v New Yorku

Awards
Havas Village Life

Global Wellness Day

Better Together
Havas Village Life

Je libo espresso, nebo flat white?

Havas Village Life

Lemur 2021: Čtyři ceny pro Havas PR

Havas PR
Havas Village Life

Pět Lemurů pro Havas PR


Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání