Havas

Havas Consulting


Množství firem dnes čelí dvojí výzvě: jak se neustále přizpůsobovat rychle se měnícímu prostředí, včetně nového typu spotřebitele, a zároveň jak si vytvořit silnou interní podporu – správně motivovat zaměstnance, aby skutečně souzněli se značkou.

Havas Consulting nabízí rozsáhlé zkušenosti a komplexní přístup, díky kterým jsme schopni uspíšit proces změn a implementovat efektivní transformaci ve velkých organizacích.

Urychlená reakce na proměnlivé prostředí je nezbytná i díky tomu, že vnímání na straně firem a reálná zkušenost jejich zákazníků, to je permanentní boj.

Vnímání stojí u zrodu nebezpečných překážek: když zaměstnanci nemají motivaci, když vám spotřebitelé nevěří, když akcionáři ztratí důvěru, když vám veřejnost nerozumí…

Havas Consulting má zkušenosti s řešením komplexních transformačních plánů například pro regionální banky skupiny Societé Génerale, Českou pojišťovnu, Metro Cash & Carry nebo pojišťovnu AXA.

Informace o trhu

Informace o trhu
Tržní analýzy

Tržní analýzy
Komunikační audit

Komunikační audit
Spotřebitelské průzkumy

Spotřebitelské průzkumy
Identifikace trendů

Identifikace trendů
Strategické plánování

Strategické plánování
Transformační programy

Transformační programy
Řízení změny

Řízení změny


Kontaktujte nás


Chcete poptat naše služby nebo zjistit více informací?

Kontaktujte nás
Meaningful Difference

Budoucnost zábavy

Prosumer report
Meaningful Difference

77 % konzumentů nakupuje značky sdílející jejich hodnoty

Prosumer report
Meaningful Difference

Láska v digitálním věku

Prosumer report

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání
Havas