77 % konzumentů nakupuje značky sdílející jejich hodnoty


Závratných 77 % značek by mohlo zaniknout a nikomu by to nevadilo, ukazuje nejnovější globální průzkum z dílny Havas – Meaningful Brands®. To je nejen nejvyšší číslo od spuštění průzkumu Meaningful Brands®, ale jedná se také o výrazný nárůst ve výši 3 procentních bodů oproti průzkumu poslednímu.


Sdílejte:

• Google, PayPal, Gillette a Johnson & Johnson se umístily mezi top 10 značkami v žebříčku Meaningful Brands®

• Celých 77 % značek by mohlo jednoduše zaniknout a nikomu by to nevadilo. To je o tři procentní body více než v předešlém roce!

• Značky z kategorie Meaningful Brands dosahují o 134 % lepšího výkonu než akciové trhy

• Nakupování je dnes politickým aktem: 55 % konzumentů si myslí, že firmy hrají významnější roli při vytváření lepší budoucnosti než vlády

• 58 % obsahu vytvořeného 1800 světovými top značkami je nekvalitních, irelevantních nebo nesplňuje očekávání. Konzumenti ale chtějí smysluplný obsah

Naproti tomu značky, které konzumenti vnímají jako smysluplné a které podle nich mění svět k lepšímu, dosahují o 134 % lepšího výkonu než akciové trhy a jejich podíl na výdajích konzumentů vzrostl 9krát. Tyto značky také dosahují lepších výsledků v ukazatelích KPI, jak dokládá například narůst o 24 procentních bodů u ukazatele rozhodnutí o koupi a o 39 procentních bodů u ukazatele doporučení od stávajícího zákazníka.

Toto jsou zásadní zjištění komplexního globálního průzkumu Meaningful Brands®, který Havas Group provedl na 1800 značkách ve 31 zemích světa, do nějž se zapojilo 350 tisíc respondentů a který hledá souvislosti mezi výkonem značky a kvalitou našeho života a osobním pocitem pohody.

Nakupování je dnes politickým aktem

V době politické nestability vyjadřují konzumenti svými nákupy svoje postoje. 55 % konzumentů věří, že značky hrají významnější roli při vyváření lepší budoucnosti než vlády. Nakupování je dnes politickým aktem a schopnost konzumentů dosáhnout změny je větší než kdy v minulosti.

„O tom není pochyb. Být smysluplný je dobré pro byznys! Naše zjištění ukazují, že konzumenti oceňují značky, jejichž cílem je změnit svět k lepšímu a které sdílejí jejich hodnoty. Ohromujících 77 % konzumentů raději nakupuje od firem, které vyznávají stejné hodnoty jako oni sami. Aktivismus značek se v budoucnu stane významnou součástí strategie,“ zdůrazňuje Maria Garrido, Chief Insights Officer, Havas Group, a SVP Brand Marketing, Vivendi.

„Průzkum Meaningful Brands® ukazuje, že ohleduplné značky dosahují o 134 % lepšího výkonu než akciové trhy. Pokud chtějí značky dále růst, je pro ně naprosto zásadní, aby si vytvořily smysluplný vztah se svými klienty.“

Výsledky průzkumu Meaningful Brands® 

Mezi letošních top 10 značek Meaningful Brands® patří: Google, PayPal, Mercedes-Benz, WhatsApp, YouTube, Johnson & Johnson, Gillette, BMW, Microsoft a Danone.

V západní Evropě se Meaningful Brands rekrutují hlavně z těchto tří odvětví: maloobchod, elektronika a potraviny. Ve východní Evropě to jsou potraviny, automobilový průmysl a doprava a v Severní Americe pak spotřební zboží, potraviny a zábavní průmysl.

Více jak polovina obsahu produkovaného značkami nesplní očekávání

Obsah výrazně zaostává za očekáváními konzumentů. 90 % konzumentů očekává od značek, že jim nabídnou smysluplný obsah, ale více jak polovina obsahu vytvářeného značkami není podle konzumentů smysluplná a zaniká v celkovém šumu, který vytváří mimo jiné 473 tisíc tweetů, které jsou každou minutu odeslány, a 4 miliony videí, které si každou minutu někdo prohlíží na YouTube.

Průzkum Meaningful Brands® zkoumá vztah mezi výkonem značky, její smysluplností a obsahem, který produkuje. A dochází k závěru, že značky musí nutně zvýšit efektivnost obsahu, který produkují, aby se jim podařilo vytvořit si vztah s konzumenty a zvýšit tak svou ekonomickou výkonnost.

Značky nevyužívají příležitostí, které se jim nabízejí, aby vytvářely obsah, který je výjimečný a který jim umožní vytvořit si vztah s konzumenty prostřednictvím zábavy, eventů a dalších aktivit, které jsou založené na obsahu. 58 % obsahu vytvořeného 1800 světovými top značkami je nekvalitních, irelevantních nebo nesplňují očekávání. Konzumenti ale chtějí smysluplný obsah,“ varuje Barbara Marx, ředitelka Meaningful Insights, Vivendi Brand Marketing.

Smysluplnost ale rozhodně dává smysl. Podle průzkumu Meaningful Brands® existuje 72% přímá úměra mezi efektivností obsahu a dopadem značky na osobní pocit pohody. Čím nás značka činí šťastnějšími, tím více ji vnímáme jako smysluplnou – být smysluplný je rozhodně dobré pro byznys.

#meaningfulbrands

Více informací naleznete na: www.meaningful-brands.com


Sdílejte:
Meaningful Difference

Budoucnost e-commerce

Prosumer report
Meaningful Difference

Vyřeší technologické společnosti světové problémy?

Prosumer report
Meaningful Difference

Češi jsou v oblasti zdraví mimořádně nedůvěřiví

Prosumer report
Meaningful Difference

Budoucnost stárnutí

Prosumer report
Meaningful Difference

Havas podpořil podnikavé studenty

Meaningful Difference

Jakou roli hraje sport v našich životech?

Prosumer report

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání