Budoucnost je „FeMale“


Otázky genderu jsou horkým tématem a kontroverze s tím spojené jsou stále častější. Je ale možné, že jednou přijde doba, kdy gender nebude považován za důležitější než je třeba výška, levo či pravorukost nebo barva vlasů?


Sdílejte:

Na základě zjištění z nedávného průzkumu provedeného Havas Group, do kterého se zapojilo více jak 12 000 respondentů ze 32 zemí světa, a výsledné zprávy „Budoucnost je FeMale“ se zdá, že nás možná čeká budoucnost bez genderu.

„V médiích to vře. Rozebírají se otázky o rozdílech v platech, obtěžování, sexploitation (užití sexu pro komerční účely), kultury znásilnění, mansplaningu (poučování žen muži) a manspreadingu (typicky mužský posed s roztaženýma nohama), nemluvě o genderové fluiditě, transgenderové rovnosti, genderově neutrálním jazyce a postavení žen v Silicon Valley,“ říká Marianne Hurstel, ředitelka pro globální strategii Havas. „Přesto všechno jsme podle odkazu Martina Luthera Kinga svědky trendu směrem k budoucnosti, v níž budou lidé posuzováni spíše podle svého charakteru než podle složení chromozomů. A ta budoucnost možná ani není tak daleko.“

Průzkum Havas Group zrealizovaný agenturou Market Probe International, proběhl ve 32 zemích a jeho cílem bylo zjistit, jak jsme se přiblížili genderové rovnosti  v době, kdy ženy ve většině částí světa mohou dělat věci, které byly kdysi považovány za výhradní doménu mužů, jako je práce mimo domov, studium na střední a vysoké škole, volební právo, vlastnictví majetku a výkon veřejné funkce.


Mezi klíčová zjištění zprávy „Budoucnost je FeMale“ patří:

Není nutné být feministou, pokud chcete podporovat rovnost žen. Méně než třetina dotázaných žen (31 %) a 17 % dotázaných mužů se považují za feministy, ale je zřejmé, že základní principy ženského hnutí jsou již hluboce zakořeněny v postojích veřejnosti. Naprostá většina respondentů (84 % mužů a 91 % žen) souhlasí s tím, že muži a ženy, kteří vykonávají tutéž práci, by měli pobírat stejný plat. Pouze 5 % mužů a 3 % žen s tímto tvrzením nesouhlasí. Navíc obě pohlaví spíše souhlasila, než nesouhlasila s tím, že svět by byl lepším místem, kdyby více žen zastávalo vlivné pozice. A většina (52 % mužů a 64 % žen) uvedla, že by rádi viděli více žen ve vysokých funkcích.


Muži už nejsou pány. Skutečná genderová rovnost na pracovišti a v politické sféře je ještě daleko (téměř polovina našeho vzorku souhlasila s tím, že ženy dnes mají práva, ale žádnou skutečnou moc), ale věci se urychlily na domácí frontě, kde byli muži ještě nedávno automaticky považováni za „hlavu rodiny“. Méně než třetina dotázaných mužů (31 %) a čtvrtina žen (24 %) souhlasili s tím, že vztahy mezi muži a ženami fungují lépe, když muž je dominantním partnerem. A jen 30 % mužů a 26 % žen se domnívá, že vztahy fungují lépe, když muž vydělává více než jeho partnerka.

Ne každý je ovšem pro rovnost. Třetina mužů a téměř čtvrtina žen (23 %) věří, že feminismus nadělal více škody než užitku. Tento názor je častější v rozvíjejících se (33 %) než ve vyspělých (24 %) zemích. Dále pak si téměř čtvrtina mužů a žen myslí, že emancipace žen způsobuje, že muži zaostávají. To je možná vysvětlení toho, proč  4 z 10 žen (a 28 % mužů) tvrdí, že jsou v současnosti mnohem častěji svědky vzteku vůči ženám. Tento vztek se obzvlášť často vyskytuje online: s tím souhlasí 35 % lidí, kteří používají sociální média, ale pouze 27 % těch, kteří je nepoužívají.


Genderové rozdíly mizí. Vzpomínáte na doby, kdy kluci byli „k tomu, aby se svět točil vpřed“ a holky k tomu, „aby z nich byly maminky“? Asi bychom se nad tímto postojem měli zamyslet. Dali jsme našim respondentům seznam 25 důležitých vlastností a povahových rysů a zeptali se jich, zda jsou typičtější spíše pro muže, pro ženy, anebo jsou pro obě pohlaví stejně typické. Ačkoliv se vyskytly určité rozdíly (obě pohlaví souhlasila s tím, že muži jsou více technicky založení a ženy jsou lepší pečovatelky a jsou citlivější), většinou byly výsledky stejné pro obě pohlaví. Například:

75 % mužů i žen si myslí, že obě pohlaví jsou pro společnost stejně důležitá

69 % mužů a 71 % žen si myslí, že obě pohlaví jsou stejně inteligentní

64 % mužů a 68 % žen si myslí, že obě pohlaví jsou stejně intelektuálně založená

63 % mužů i žen si myslí, že obě pohlaví jsou stejně důvěryhodná

61 % respondentů si myslí, že obě pohlaví jsou stejně pracovitá

57 % respondentů si myslí, že obě pohlaví jsou stejně kreativní/inovativní

Snad ještě překvapivější je zjištění, že jen o něco více než polovina globálního vzorku (55 % mužů a 54 % žen) se domnívá, že rodičovství je přirozenější pro ženy než pro muže. To je dost fantastické zjištění, když si uvědomíme, že zde dlouho panovalo přesvědčení, že hlavní úlohou žen je péče o děti a domácnost.


Mnoho důkazů ukazuje na negenderovou budoucnost. Samotný způsob, jak přemýšlíme o genderu, se mění. Většina dotazovaných žen (52 %) a 44 % mužů souhlasí s tvrzením: „Nevěřím na předem definovaný gender; gender je fluidní a každý může být tím, kým se cítí být.“ A existuje jasná snaha vychovávat děti negenderovým způsobem: 61 % žen a 46 % mužů se domnívá, že děti by měly být vychovávány genderově neutrálním způsobem, aby se tak zabránilo genderovým stereotypům. (Naproti tomu 39 % žen a 54 % mužů dává přednost tomu, aby dívky a chlapci měli genderově odlišné oblečení, hračky atd.). Zdá se, že tento názor se týká i dospělých: v rozvinutých zemích se jen o málo více než polovina respondentů (52 %) domnívá, že „muž by měl být mužný“ a jen 48 % z nich si myslí, že „žena by měla být ženská“.

„Čím více mužů a žen studuje, pracuje, jedná a stýká se ve společnosti jako rovný s rovným ve světě, který je díky technologiím čím dál víc rovnostářský, tím silněji vnímáme, jak ukazuje i náš průzkum, jak podobná si je velká část našich vlastností, zájmů a cílů,“ říká ředitelka pro globální strategii Marianne Hurstel. „A čím více si uvědomujeme tyto společné rysy, tím spíše budeme mít tendenci považovat gender jen za jeden z aspektů naší osobnosti.“


Prosumer Report

Prosumer Reports je řada publikací agentury Havas. Cílem je sdílet s veřejností informace a postřehy, včetně individuálních výzkumů, přes síť vlastních agentur a klientských společností. Zprávu s českými údaji najdete v příloze e-mailu.

Více informací naleznete zde.


Sdílejte:
Meaningful Difference

Budoucnost e-commerce

Prosumer report
Meaningful Difference

Vyřeší technologické společnosti světové problémy?

Prosumer report
Meaningful Difference

Češi jsou v oblasti zdraví mimořádně nedůvěřiví

Prosumer report
Meaningful Difference

Budoucnost stárnutí

Prosumer report
Meaningful Difference

Havas podpořil podnikavé studenty

Meaningful Difference

Jakou roli hraje sport v našich životech?

Prosumer report

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání