Místo života v přírodě život digitální


Míra, do jaké se v posledních několika desetiletích změnil svět, je ohromná. Infuze digitálních technologií, nové komunikační kanály, změny ve složení domácnosti, rychlejší životní tempo a radikální proměna společenských zvyků zanechaly v mnohých z nás pocit nevyváženosti a nejistoty ohledně toho, co nás ještě čeká.


Sdílejte:

Tyto závratné změny přinesly spoustu dobrého, ale také vytlačily dost věcí, kterých si ceníme, jako je smysluplné spojení s přírodou nebo hluboký smysl pro komunitu. V důsledku toho cítí hodně lidí vážnou nejistotu ohledně budoucnosti a to má vliv na to, jaké mají plány a jaká dnes činí rozhodnutí.

Ve studii Havas Group zkoumá život v posttechnologické éře – v době, kdy se digitální nástroje natolik prolnuly s naším každodenním životem, že přestaly mít smysl nad rámec svých utilitárních funkcí. Studie přináší zjištění pocházející z online průzkumu provedeného mezi 7 213 dospělými respondenty z 19 zemí světa.

Mezi klíčová zjištění patří:

Lidé cítí hlubokou nespokojenost s přítomností a mají pochyby ohledně budoucnosti. Přestože spotřebitelé vítají všechny nové technologie a vymoženosti, které jsou významnou součástí moderního životního stylu, pociťují také nostalgii po takových aspektech života, jako je jednoduchost, intelektuální stránka života a silné vazby na rytmus přírody. Roste pocit, že bychom jako jednotlivci i jako společnost měli popřemýšlet nad tím, jakým směrem kráčíme a jestli budeme spokojeni s tím, kam dojdeme. Lidé se často ptají, jak zbrzdit naši současnou závratnou míru „pokroku“ a nalézt lepší, zdravější a uspokojivější způsob, jak kráčet k budoucnosti. Je moc pozdě na to, abychom úplně měnili směr, ale možná ještě budeme moci pozměnit ty aspekty budoucnosti, které nás znepokojují nejvíc.

Modernita byla dlouhou dobu synonymem pokroku, ale myšlenky na budoucnost už v nás neprobouzejí sny. Šest z deseti globálních respondentů si myslí, že společnost se vyvíjí špatným směrem, a hodně lidí má pocit, že svůj život zahazují.

Hloupnou lidé? Existuje široce rozšířená obava, že digitální technologie a multitasking narušují schopnost lidí přemýšlet o věcech do hloubky a soustředit se v danou chvíli jen na jeden úkol. A většina respondentů má za to, že společnost je až moc povrchní. Intenzivně se soustředí na věci, které ve skutečnosti nejsou důležité.

Extremismus a radikálnost jsou na vzestupu. Padesát osm procent respondentů vyjádřilo obavy z toho, že ztrácíme schopnost vést slušnou diskusi. Široce rozšířené jsou i obavy týkající se nárůstu politického extremismu, paranoie a konspiračních teorií.

Máme strach, že sociální média a shromažďování údajů online omezují naše právo na soukromí. Většina respondentů se bojí, že technologie nám berou naše soukromí a že lidé dělají chybu, když sdílejí na internetu takové množství svých soukromých myšlenek a zkušeností.


 


Sdílejte:
Meaningful Difference

Budoucnost e-commerce

Prosumer report
Meaningful Difference

Vyřeší technologické společnosti světové problémy?

Prosumer report
Meaningful Difference

Češi jsou v oblasti zdraví mimořádně nedůvěřiví

Prosumer report
Meaningful Difference

Budoucnost stárnutí

Prosumer report
Meaningful Difference

Havas podpořil podnikavé studenty

Meaningful Difference

Jakou roli hraje sport v našich životech?

Prosumer report

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání