Modifikace DNA jako prevence nemocí?
To není sci-fi, říká studie agentury Havas


Nejnovější studiie Prosumer Report nazvaná „Taking healthcare to the next level“ (Zdravotní péče budoucnosti) ukazuje, že ohled na zdraví se stal ústředním bodem života. Zároveň se lidé posunují od řešení problémů pomocí pilulek k udržování zdravých návyků. Základem Prosumer Reportu je globální výzkum, kterého se zúčastnilo 9 tisíc mužů a žen z 27 zemí včetně České republiky.


Sdílejte:

Posun od léčby k prevenci a od pasivity k aktivnímu přístupu vysvětluje, proč je tolik obyvatel planety ochotno zpřístupnit a analyzovat svůj genetický materiál. V současné době by 7 z 10 lidí na světě svolilo k otestování své DNA ke zjištění zdravotních rizik. A dokonce polovina dotazovaných by akceptovala úpravu DNA.

Díky dostupnosti self-monitoringu a všudypřítomnosti dat se také zvyšuje počet lidí, kteří jsou ochotni sdílet i ty nejosobnější informace. Téměř dvě třetiny dotazovaných by chtěly znát své dispozice k různým chorobám, i za předpokladu, že by pro ně neexistovala prevence ani léčba. Ukazuje se, že lidé mají větší strach z nevědomosti, než z nevyléčitelnosti.


Pro lepší rozlišení současných a budoucích trendů Prosumer Reporty pracují se skupinou zvanou prozumenti (prosumers). Tito aktivní a informovaní muži a ženy jsou dnes hlavními influencery a hnací silou trhu. Významně ovlivňují výběr značek a chování druhých lidí. Zjednodušeně řečeno jsou to spotřebitelé, kteří  jsou o několik kroků před většinovou společností.

 

Mezi zásadní zjištění studie „Taking healthcare to the next level” patří:

  • Dnešek rozhoduje. Lidé mají pocit, že své zdraví mohou kontrolovat a mít za něj zodpovědnost. Většina věří, že jejich současné chování ovlivní to, jak na tom budou ve stáří. Více než 6 z 10 lidí si myslí, že se mohou vyhnout většině nemocí díky správné výživě a zdravému životnímu stylu.
  • Technologické firmy přebírají otěže. Dvě třetiny dotazovaných jsou přesvědčeny, že technologické start-upy odsouvají farmaceutické firmy do pozadí, a stávají se tak hlavními hráči ve zdravotnictví. Pro většinu je to vítaný scénář, protože technologické firmy slibují, že upřednostní pacienty před svým ziskem.
  • Data jako doktor budoucnosti. Více než tři čtvrtiny prozumentů věří, že data otevírají vědcům možnosti, jak nemoci přesně předpovídat a předcházet jim. Mírná většina z nich věří, že superpočítače nakonec vyléčí všechny nemoci.
  • DNA data jako klíč ke zdraví. Počet lidí, kteří by byli ochotni si nechat zanalyzovat nebo dokonce změnit DNA, je tak vysoký, že to tradiční lékařství staví na hlavu. Budeme jednou měnit svojí DNA namísto toho, abychom přizpůsobili životní styl podle svých vrozených dispozic?
  • Farmaceutické společnosti by měly změnit priority. Jen necelá polovina globálních repospondentů věří v bezpečnost léků vyráběných farmaceutickými společnostmi. Okolo dvou třetin dotazovaných si myslí, že většina zdravotnických značek by upřednostnila svůj profit před opravdovou pomocí.
  • Poskytovatelé zdravotních služeb musí být inovativní. Dnešní spotřebitel ve zdravotnictví očekává výbornou dostupnost, pohodlnost a rychlost. Celé tři čtvrtiny prozumentů by uvítaly možnost digitálního spojení s lékaři. A čtyři z deseti věří, že v budoucnu je třeba počítat s alternativou domácích robotů, jako možnou konkurencí doktorů.

„Zdraví se stává pro lidi hlavním životním tématem, čímž vzniká obrovský prostor pro značky pomáhat lidem žít zdravěji, a tím získat sympatie zákazníků. Nejen firmy z oblasti zdravotnictví mohou dávat lidem lepší kontrolu nad svým tělem díky různým aplikacím nebo nabízet personalizovanou zdravotní péči a konzultace,“ říká specialistka na komunikaci v oblasti zdraví v Havas PR.

„Pro farmaceutické firmy může být znepokojující nízká důvěra od spotřebitelů a důvěra v bezpečnost léků, které nabízejí. Tyto korporace budou muset investovat do komunikace a vytvářet se zákazníky smysluplná spojení (meaningful connections), která půjdou nad rámec příbalového letáku,“ dodává.


Data z českého trhu globální trendy víceméně potvrzují, nicméně ve většině otázek ukazují větší nerozhodnost. Na druhou stranu mezi názory prozumentů a široké veřejností není velký rozdíl. Nejmarkantnější rozdíl (17 %) Havas zaznamenal u otázky sdílení osobních informací s farmaceutickými společnostimi za účelem lepšího sledování zdravotního stavu. Čeští prozumenti (62 %) by byli spíše ochotni svá data poskytnout, než široká veřejnost (45 %).

Polovina Čechů věří, že životní styl, který teď vedou, může negativně ovlinit jejich zdraví v budoucnu. Většina české populace (75 %) by byla ochotna podstoupit test DNA k vyhodnocení potenciálních zdravotních rizik a celých 62 % by nechalo upravit DNA svých dětí, pokud by jim to pomohlo zbavit se některých zdravotních problémů. Polovina projevila obavu, že možnost provádět změny DNA dá velkou výhodu lidem, kteří si ji budou moci dovolit. Stejně tak půlka dotazovaných vyjádřila obavu, že změny DNA povedou ke zneužití, a také že s prováděnými změnami by mohlo dojít i ke zneužití genetických kódů (53 %).

Více než dvě třetiny si myslí, že zdravotní pojišťovna by měla zdarma poskytovat přístroje k selfmonitoringu, aby tak měli lepší přehled o svém zdravotním stavu. Většina Čechů (72 %) je přesvědčena, že zdravotním institucím jde spíše o to, aby na pacientech vydělali, než o samotnou pomoc pacientům.


Prosumer Report je ke stažení zde.


Sdílejte:
Meaningful Difference

Budoucnost e-commerce

Prosumer report
Meaningful Difference

Vyřeší technologické společnosti světové problémy?

Prosumer report
Meaningful Difference

Češi jsou v oblasti zdraví mimořádně nedůvěřiví

Prosumer report
Meaningful Difference

Budoucnost stárnutí

Prosumer report
Meaningful Difference

Havas podpořil podnikavé studenty

Meaningful Difference

Jakou roli hraje sport v našich životech?

Prosumer report

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání